Redovna isplata prava na dodatak na djecu, prava na materinski dodatak, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i prava na naknadu roditelju – njegovatelju ili njegovatelju za mjesec jul 2022. godine počinje danas, 4. avgusta 2022. godine (četvrtak).

Julska isplata dodatka na djecu obuhvata 20.946-oro djece, odnosno 12.152 korisnika – roditelja, za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija. Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je ukupno 2.542.255,20 KM.
Materinskim dodatkom za mjesec jul obuhvaćeno je 5.026 majki-porodilja, za isplatu koga je izdvojeno 2.035.530,00 KM.
Danas počinje i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i
četvrtorođeno dijete ostvarilo je 120 majki/porodilja, odnosno 105-oro trećerođene i 18-oro četvrtorođene djece. Za isplatu ovog prava izdvojena je 71.100,00 KM.
Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 357.000,00 KM za 709 porodilja/majki, odnosno 714 djece/novorođenčadi.
Isplatom za mjesec jul za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojene su ukupno 353.160,00 KM, za ukupno 654 roditelja/njegovatelja.
Na osnovu prava za refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva za mjesec jun izdvojeno je i isplaćeno 5.610.429,97 KM.

Obavještavaju se korisnici da se za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje prava mogu obratiti poslovnicama JU Javnog fonda za dječiju zaštitu, u mjestima u kojima imaju prebivalište.

Izvor: jfdz.org