Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove Milovan Кrčo konstatovali su na današnjem sastanku da je dosadašnja saradnja ove dvije institucije na visokom nivou i da se može dodatno unaprijediti boljom koordinacijom aktivnosti, s ciljem preventivnog djelovanja na potencijalne negativne pojave koje mogu dovesti do devastiranja prostora, materijalne štete i zagađenja životne sredine.

Golićeva i Кrčo su se usaglasili da je koordinacija aktivnosti Ministarstva i Inspektorata neophodna, posebno kada je u pitanju izgradnja i upotreba infrastrukturnih objekata od interesa za Republiku Srpsku.

Dogovoreno je, takođe, da republički inspektori odmah po dobijanju dozvola koje izdaje Ministarstvo, odnosno prijave gradilišta i početka radova, izvrše nadzor iz svoje nadležnosti i da prate dalji tok građenja. Na taj način bi se spriječile nepravilnosti i izbjegli problemi koji bi mogli nastati usljed nepoštovanja uslova iz datih dozvola.

Sagovornici su zaključili da nema otvorenih pitanja u saradnji između ove dvije republičke institucije i da prioritet u zajedničkim aktivnostima predstavljaju veliki infrastrukturni i svi elektroenergetski objekti čija izgradnja je u toku ili se u Ministarstvu vode postupci za izdavanje dozvola.

Današnjem sastanku su prisustvovali i resorni pomoćnici i sekretar Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju te glavni republički urbanističko-građevinski i ekološki inspektor sa saradnicima.